โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2565

           โดย ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และหัวหน้าโครงการ อศ.กช. เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวคิด แนวทางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเกษตรในสถานศึกษา ของนายกสภาสถาบันฯ คนใหม่(ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์) รวมทั้งการกำหนดทิศทางการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ.2565-2568 ณ ห้องอัมพาพันธ์ แกรนด์ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดาวโหลดข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดดูอัลบั้มรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด