การประชุมครูและสร้างความเข้าใจในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประจำอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
           วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมประชุมครูและสร้างความเข้าใจในการจัดตั้งรพ.สนาม ประจำอำเภอช้างกลาง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช โดยท่าน นพ.เกริกอิทธิ นาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในครั้งนี้