ผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะผู้ประเมินผ่านระบบ “รับการตรวจเยี่ยมออนไลน์ การประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
           วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะผู้ประเมินผ่านระบบรับการตรวจเยี่ยมออนไลน์ (ระหว่างคณะผู้ประเมินกับสถานศึกษา) การประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง