ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

           เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้และผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จากนั้นนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และร่วมประชุมหารือแนวทาง ขอบเขต และเป้าหมายในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสถาบัน