การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561-2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ครั้งที่ 1/2564
           วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นำโดยนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการฯ นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และนายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561-2564) ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference (Google Meet)