การะประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
           วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนายวิศวะ คงแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการฯ นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และนายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต