กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นตาลโตนด บริเวณโรงพยาบาลสนาม 2 เพื่อเป็นพฤกษานุสรณ์ให้กับวิทยาลัยและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
           วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับท่านพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เจ้าคณะตำบลช้างกลาง และนายอำเภอช้างกลาง ในการประกอบพิธีเจิมป้ายโรงพยาบาลสนาม 2 โอกาสนี้พระครูถาวรพิสุทธิ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ผู้บริหารและข้าราชการครูวิทยาลัยเกษตรฯ เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ร่วมพิธีทุกท่าน จากนั้นพระครูถาวรพิสุทธิ์ได้มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสนาม 2 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ เป็นจำนวนเงิน 755,555.55 บาท เพื่อสมทบทุนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้ถวายการบรรยาย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามแด่ท่านพระครูและผู้ร่วมกิจกรรม จากนั้นนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้บรรยายเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดพันธุ์ตาลโตนดถวายแด่ท่านพระครูถาวรพิสุทธิ์ พร้อมทั้งอาราธนานิมนต์และเรียนเชิญสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอช้างกลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ กำนันตำบลช้างกลาง ข้าราชราชองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นตาลโตนดในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสนามและบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อเป็นพฤกษานุสรณ์ให้กับหน่วยงาน